Naujiena

Mūsų parama Ukrainai!

2022 04 06

Mus mokė gerus darbus daryti tyliai, tačiau tikime, jog, paviešindami ir savo indėlį kovoje prieš šį nepateisinamą žiaurumą, paskatinsime gerumo bangą sklisti toliau.

Nota Grupė  kartu su dukterinėmis įmonėmis turėjo galimybę tiesiogiai į karo zoną vykstantį  transportą papildyti Ukrainos gynėjams skirtais  termodrabužiais , žibintuvėliais, kompasais, šiltais drabužiais bei kitomis reikalingomis priemonėmis. Mūsų darbuotojai nenorėjo likti nuošalyje ir asmeniškai pildė krovinį medicinos priemonėmis bei maistu, taipogi aukojo organizacijai Blue / Yellow for Ukraine, dalyvavo palaikymo bei labdaros akcijose ir prisidėjo įvairiais kitais būdais. 

Mes remiame Ukrainą, jos laisvės siekį ir drąsius žmones, taip pat skatiname prisidėti jus.  Visi galime prisidėti pinigine, daiktų, maisto, karo pabėgėlių apgyvendinimo ar savanorystės pagalba, dalyvauti informacijos sklaidos iniciatyvose ar rasti kitą sau labiausiai tinkantį būdą prisijungti kovai prieš blogį. Susivienykime, kartu mes esame stipresni!  

Tikime rytojumi pasauliui ir Ukrainos žmonėms. Slava Ukraini!